×
ხელის დეზინფექტანტი
ზედაპირების დეზინფექტანტი

გამოყენების წესი

მადეზინფიცირებელი საშუალება    «დეზოტეკი   U 500 »-ის გამოყენების ინსტრუქცია

 ინსტრუქცია შემუშავებულია  შპს „სითი 12“ -ის აკრედიტებული უცხოელი პროფესორებისა და 

სს „ ნ. მახვილაძის სახ. შრომის მედიცინისა და ეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის“ სპეციალისტების რეკომენდაციების საფუძველზე

      ინსტრუქცია         განკუთვნილია        სამკურნალო-პროფილაქტიკური        დაწესებულებების (სპდ) პერსონალისათვის, სადეზინფექციო სადგურებისა  და  სხვა  დაწესებულებების  მუშაკებისათვის, რომელთაც აქვთ უფლება შეასრულონ სადეზინფექციო სამუშაოები, კომუნალურ-საყოფაცხოვრებო და სოციალური სფეროს მუშაკებისათვის, მოსახლეობისათვის ყოფაცხოვრებაში.

 

ზოგადი ცნებები

 

ვარგისიანობის ვადა მწარმოებლის გაუხსნელი შეფუთვით შეადგენს 3 წელს. საშუალება ინარჩუნებს თავის თვისებებს გაყინვისას და შემდგომიგადნობისას.

საშუალება არ აფუჭებს დასამუშავებელ ობიექტებს, არ აუფერულებს ქსოვილებს, არ აფიქსირებს ორგანულ დაბინძურებებს, არ იწვევს მეტალების კოროზიას. საშუალება არ იწვის, არის არახანძარ და არაფეთქებად საშიში, ეკოლოგიურად უსაფრთხოა.

საშუალება შეუთავსებელია საპნებთან და ანიონურ ზედაპირულად აქტიურ ნივთიერებებთან.

 

საშუალებადეზოტეკი U500განკუთვნილია :

 
- სათავსებში ზედაპირების, მყარი და რბილი ავეჯის, იატაკის ხალიჩების, გადასაკრავი ქსოვილების, აპარატების ზედაპირების, ხელსაწყოების, სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობების, თეთრეულის, ჭურჭლის (მათ შორის ლაბორატორიულის და ერთჯერადის), ჭურჭლის სარეცხი საგნების, რეზინისა და პოლიპროპილენის ხალიჩების, დასასუფთავებელი ინვენტარისა და მასალების, სათამაშოების, ავადმყოფების მოსავლელი საგნების, სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში პირადი ჰიგიენის ნივთების (მათ შორის კლინიკური, დიაგნოსტიკური და ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორიების, ნეონატოლოგიის განყოფილებების), სამშობიარო სახლების, ახალშობილთა პალატების), საბავშვო და პენიტენციალური დაწესებულებების ექსპრეს დეზინფექციისათვის

- საკვები პროდუქტების გადასატანი ტრანსპორტის ექსპრეს დეზინფექციისათვის ;

- სამკურნალო-პროფილაქტიკური, ბავშვთა სკოლამდელი, სასკოლო და სხვა ზოგადსაგანმათლებლო და გამაჯანსაღებელ დაწესებულებებში, კომუნალურ ობიექტებზე, პენიტენციალურ და სხვა დაწესებულებებეში ექსპრეს დეზინფექციისათვის

- გაფრქვევის მეთოდით ჰაერის სადეზინფექციოდ სხვადასხვა ობიექტებზე, ჰაერის ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემებში (საყოფაცხოვრებო კონდიციონერები, სპლიტ სისტემები, მულტიზონალური სპლიტ სისტემები, სახურავის კონდიციონერები და სხვა.);

- საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში, სურსათით ვაჭრობის, ბაზრების, კომუნალური ობიექტების, სასტუმროების, საერთო საცხოვრებლების, აუზების, აკვაპარკების, ფიტნეს ცენტრების, აბანოების, საუნების, ადამიანთა მასობრივი თავშეყრის ადგილების სათავსებისა და მოწყობილობების სწრაფი დეზინფექციისათვის

- ფეხსაცმლის სადეზინფექციოდ სოკოვანი ინფექციების (დერმატოფიტია) პროფილაქტიკის მიზნით;

- საპარიკმახეროების, მასაჟისა და კოსმეტიკური სალონების, სამანიკურე და საპედიკურე კაბინეტების, სილამაზის სალონების, სამრეცხაოების, კლუბების, სანგამშვებებისა და მოსახლეობის მომსახურების სფეროს სხვა ობიექტებში ჰაერის, სპეცტანსაცმლის, ინსტრუმენტების, მოწყობილობებისა და სათავსოების ესპრეს სადეზინფექციოდ.

 

საშუალებადეზოტეკ U500“- გამოყენება სხვადასხვა სახის ობიექტების  სადეზინფექციოდ :

 

დეზინფექციას ახორციელებენ გაწმენდის, დასველების, ჩალბობის და მოსხურების გზით.

სათავსებში ზედაპირებს (იატაკებს, კედლებს და ა.შ.), მყარ ავეჯს, მოწყობილობებს, რბილი ავეჯის, იატაკის საფარისა და ხალიჩების, ფოროვანი, ხორკლიანი და უსწორმასწორო ზედაპირებს ამუშავებენ შეფრქვევით.  დამუშავებული ზედაპირებიდან საშუალების ჩამორეცხვა არ არის საჭირო.

საკვები პროდუქტების გადასატანი ავტოტრანსპორტის დეზინფექციის შემდეგ დამუშავებული ზედაპირებიდან საშუალების ჩამორეცხვა არ არის საჭირო.

სხვადასხვა ზედაპირებს წმენდენ ნაჭერის ან სხვა სახის ხელსახოცებით, რომლებიც დასველებულია საშუალების ხსნარში ან ასხურებენ საშუალებას ხელის გამფრქვევის საშუალებით 30 სმ მანძილიდან მთლიან დასველებამდე. ხარჯვის ნორმაა არაუმეტეს 30-40 მლ/მ2 -ზე. დეზინფექციისათვის საჭირო დროა 3-5 წუთი.

მანქანის სალონში კონდიციონერის ცხაურის დასამუშავებლად საშუალების ხსნარს აფრქვევენ ცხაურზე 40 მლ/მ2 -ზე ანგარიშით. დეზინფექციისათვის საჭირო დროა 3-5 წუთი. დამუშავება ჩავატაროთ აუცილებლობის შემთხვევაში.

 

პირველადი დახმარების ზომები :

 

 ტრანსპორტირებაშენახვა, შეფუთვა

 

 

მადეზინფიცირებელი საშუალება    «დეზოტეკი   UH 500»-ის გამოყენების ინსტრუქცია

 

ზოგადი ცნებები : 

 

საშუალება არ აფუჭებს დასამუშავებელ ობიექტებს, არ აუფერულებს ქსოვილებს, არ აფიქსირებს ორგანულ დაბინძურებებს, არ იწვევს მეტალების კოროზიას.

საშუალება არ იწვის, არის არახანძარ და არაფეთქებად საშიში, ეკოლოგიურად უსაფრთხოა. საშუალება შეუთავსებელია საპნებთან და ანიონურ ზედაპირულად აქტიურ ნივთიერებებთან.

 

    საშუალებადეზოტეკი UHგანკუთვნილია:

 

- ხელების და კანის ჰიგიენური და ქირურგიული, ხშირი ანტისეპტიკური დამუშავებისათვის, აგრეთვე კანის წინასაოპერაციო და წინასაინექციო ანტისეპტიკური დამუშავებისათვის

- კანის საფარისა და ლორწოვანი გარსის მიკროორგანიზმებით და სხვა დაზიანებებით გამოწვეული ინფიცირებული ჭრილობების დასამუშავებლად.

 

 საშუალებადეზოტეკი UH-ის გამოყენება

 

 

საშუალებადეზოტეკი UH“ -ის გამოყენების წესი :

 

ხელებისა და კანის ჰიგიენური ანტისეპტიკა მიმართულია ტრანზიტორული მიკროფლორის წინააღმდეგ. ანტისეპტიკური მანიპულაციის წინ აუცილებელია ხელების დაბანა და გამშრალება.

შიშენიშვნა*  განსაკუთრებით საშიში ინფექციების ( და ეპიდაფეთქებების დროს) ტუბერკულოზის მიკობაქტერიის გასაუვნებელყოფად დამუსავება ხორციელდება ორჯერადად, ვირუსული ინფექციების ( ჰერპესი, ჰეპატიტი, აივ-ინფექცია, როტავირუსი) დამუშავება ხორციელდება სამჯერადად. დამუსავების მთლიანი დრო სისხლით, ნერწყვით დაბინძურების შემთხვევაში 5 წთ, დაბინძურების გარეშე 3 წთ ანტიმიკრობული მოქმედება

 

სიფრთხილის ზომები :

 

გაყინვისა და შემდგომი გალღობის შემდეგ საშუალების სამომხმარებლო თვისებები ნარჩუნდება.