×
ხელის დეზინფექტანტი
ზედაპირების დეზინფექტანტი

რეგისტრაციის მოწმობა/სერტიფიკატი

 

დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეგისტრაციის მოწმობა

                                                                                                                                                                                                                     
ევროპული და ქართული ხარისხის ნიშანი - სერტიფიკატი